surašinėjimas

surašinėjimas
surašinė́jimas sm. (1) 1. refl.surašinėti 2 (refl.): Ir tuo metu užsimezgė mūsų susirašinėjimas A.Vencl. 2. refl. tarpusavyje siuntinėti laiškai: Susidarė geras pluoštas susirašinėjimo Vaižg. Caro policija sekė susirašinėjimą, areštuodavo įtariamus asmenis . 3.surašinėti 3: Iširus senovės valstybinei organizacijai, išnyksta ir statistikos surašinėjimai EncIX94. Gyventojų surašinėjimai buvo daromi tam tikra tvarka SkvLuk2,1(komentarai). \ rašinėjimas; aprašinėjimas; atsirašinėjimas; įrašinėjimas; pasirašinėjimas; perrašinėjimas; prirašinėjimas; surašinėjimas; užrašinėjimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • surašinėjimas — dkt. Gyvéntojų surašinėjimas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprašinėjimas — sm. (1) Š; M → aprašinėti 1: Kai kur poetas nukrypo į išorinį aprašinėjimą rš. Reportažinis aprašinėjimas rš. rašinėjimas; aprašinėjimas; atsirašinėjimas; įrašinėjimas; pasirašinėjimas; perrašinėjimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsirašinėjimas — sm. (1) BŽ337 → atrašinėti 2 (refl.): Apsiribojo popieriniu atsirašinėjimu bendromis frazėmis sp. rašinėjimas; aprašinėjimas; atsirašinėjimas; įrašinėjimas; pasirašinėjimas; perrašinėjimas; prirašinė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasirašinėjimas — sm. (1) → parašinėti 4 (refl.): Popierių pasirašinėjimas rš. rašinėjimas; aprašinėjimas; atsirašinėjimas; įrašinėjimas; pasirašinėjimas; perrašinėjimas; prirašinėjimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrašinėjimas — sm. (1); LL189 → perrašinėti: Veikėjų vaidmenų perrašinėjimas man daug padėjo vėliau, rašant savo pjeses rš. rašinėjimas; aprašinėjimas; atsirašinėjimas; įrašinėjimas; pasirašinėjimas; perrašinėjimas; prirašinėjimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirašinėjimas — sm. (1) → prirašinėti 3: Reikia bausti už neatliktų darbų prirašinėjimą sp. rašinėjimas; aprašinėjimas; atsirašinėjimas; įrašinėjimas; pasirašinėjimas; perrašinėjimas; prirašinėjimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrašinėjimas — sm. (1) → užrašinėti 1: Sąsiuvinio viršelių vidinėje pusėje išspausdinta instrukcija rinkėjams su žodžių užrašinėjimo pavyzdžiais LKI102. Paskaitų užrašinėjimo būdas rš. rašinėjimas; aprašinėjimas; atsirašinėjimas; įrašinėjimas; pasirašinėjimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrašinėjimas — sm. (1); rš → įrašinėti 1. rašinėjimas; aprašinėjimas; atsirašinėjimas; įrašinėjimas; pasirašinėjimas; perrašinėjimas; prirašinėjimas; surašinėjimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”